Kotizacije

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 14.12.2020.

Sudionik - specijalist, specijalizant

1.000,00 HRK

Izlagač

1.000,00 HRK

Student

Bez naknade

Umirovljenik

Bez naknade

 

Kotizacija

Do 14.12.2020.

Od 15.12.2020. i na dan održavanja

Od 22.03.2020. i na dan održavanja

Sudionik - specijalist, specijalizant

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

Izlagač

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

Student

Bez naknade

Bez naknade

Umirovljenik

Bez naknade

Bez naknade

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

 

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ