Program događanja

Program

Veličina programa: 0.49 MB. Posljednji put je ažuriran: 23.11.2020., u 11:21 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

10. – 13.12.2020.
Satelitski simpoziji
Znanstvene sekcije s pozvanim predavačima

21. – 24.01.2021.
Znanstvene sekcije s pozvanim predavačima
Izvorna priopćenja (sažeci)

 

Teme

Akutni koronarni sindrom
Kronična koronarna bolest
Aritmologija i eletkrostimulacija srca
Zatajivanje srca
Bolesti srčanih zalistaka
Nove smjernice ESC-a
Dijabetes i kariovaskularna protekcija
Arterijska hipertenzija
Intervencijska kardiologija
Prirođene bolesti srca u odraslih
Ehokardiografija, MSCT, MR
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija
Eksperimentalna i translacijska kardiologija
Registri i observacijske studije
Novosti u kardivaskularnoj farmakoterapiji
Bolesti perifernih arterija i vena
Akutna i intenzvina kardiologija
E-kardiologija i telemedicina u kardiologiji
Kardioonkologija